OPERACIONS DE GRIMPA D’ARBRES

OPERACIONS DE GRIMPA D’ARBRES

La grimpa d’arbres és una pràctica que requereix una combinació de coneixements, agilitat física, sentit comú i experiència. Alguns grimpadors d’arbres
han rebut capacitació oficial en escoles professionals
o tècniques, on han estudiat identificació...