Protecció incendis forestals

La silvicultura preventiva consisteix en el maneig de la vegetació, amb vista a disminuir la propagació dels incendis forestals, constituint les actuacions principals els tallafocs i els tractaments silvícoles.

Franges de protecció perimetrals

Una de les millors alternatives per lluitar amb els incendis forestals son les franges de protecció perimetrals:
Les franges de protecció perimetral són unes franges obligatòries legalment que han d’envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats (masos, masies i tot tipus d’habitatges o coberts agrícoles) i/o altres instal·lacions en contacte amb una zona de bosc.

• En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges.

• Les franges han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits. Els arbres de la franja han d’estar a entre 6 metres i 8 com a mínim entre ells.

• Els vials d’accés han de facilitar el pas dels bombers i l’evacuació de les persones.

Des de Nus Solucions les nostres directrius d’actuació de caràcter ecològic son:

• Es respectaran els enclavaments d’interès florístic que contribueixin a la biodiversitat o serveixin de refugi a la fauna silvestre.
• Els tractaments silvícoles s’executaran de manera que s’afavoreixi la mescla
d’espècies en les masses sobre les quals s’actua.
• Es prestarà especial atenció a la conservació i regeneració del matoll mediterrani
noble.
• Es tindrà en compte l’impacte paisatgístic que pugui produir el traçat de línies
tallafocs.
• En la programació de les actuacions es tindran en compte els períodes de nidificació de les espècies protegides.

CONTACTA’NS

Nus Solucions – Agustí López
Comarca de la Garrotxa (Girona)
Contacte: +34 669 28 89 26
info@nus-solucions.com
Horari d’atenció:
de 8h-20h de dilluns a divendres.