Arboricultura

Poda d’alçada

Els tipus i opcions de poda que oferim són:

 • Poda de branques seques i mortes.
 • Poda de branques perilloses (risc de caiguda i/o accident).
 • Poda de formació (estructural).
 • Aclarida de copes.
 • Reducció de copes i regulació de la mida de l’arbre.
 • Ancoratge de branques perilloses.
més informació

La poda consisteix en tallar, guiar o limitar el creixement de l’arbre. Optimitzar els seus recursos, i controlar el seu creixement.

És important distingir els diferents tipus i opcions de poda. S’ha de tenir en compte, no només l’edat de l’arbre i l’època de poda adequada, sinó que també, és crucial observar i “llegir” l’arbre per tal d’interpretar les seves necessitats, i així arribar a un equilibri entre les necessitats de l’arbre i les de l’esser humà.
Per tal d’accedir a l’arbre realitzem una tècnica certificada i reconeguda a nivell mundial per la EAC (European Arboricultural Council), per la AEA (Asociación Española de Arboricultura), per la ISA (International Society of Arboriculture) i per la NPTC (National Proficiency Tests Council), basada en l’acces per corda (tècniques de treballs verticals). Aquesta tècnica ens permet accedir a l’arbre sense causar-hi cap dany i sense necessitat d’utilitzar cap tipus de grua ni elevador, fet que rebaixa els costos i a sobre garanteix el nostre accés a qualsevol punt de l’arbre, a diferència dels elevadors i maquinaria.


Nus Solucions gràcies a la grimpa d’arbres, ofereix una feina segura, neta, ràpida i sobretot , respectuosa amb la biologia i l’estructura de l’arbre.

Tala i abatiments controlats d’arbres

Els serveis que oferim són:

 • Abatiments controlats d’arbres.
 • Tales en espais reduïts.
 • Tales de difícil accés.
 • Retirada d’arbres caiguts.
 • Tala d’arbres en general.
més informació

La tala convencional consisteix en l’abatiment de l’arbre mitjançant diversos talls en la part inferior del tronc (base o peu), d’aquesta manera podem dirigir la caiguda i preveure la reacció de la fusta amb l’impacte amb el terra, però, aquesta tècnica només és vàlida quan disposem d’un espai adequat per rebre la caiguda de l’arbre.

Quan el desmantellament de l’arbre s’ha de realitzar en un espai reduït i/o amb obstacles, realitzem tales especials per seccions i abatiments controlats amb cordes i cabrestants.

Gràcies als nostres coneixements en tècniques de Tree-Rigging (elevació, suspensió i tracció de càrregues en arboricultura) oferim serveis de tot tipus en la retirada d’arbres, accedint amb tècniques de grimpada d’arbres (trepa), realitzant extraccions amb grues i altres maquines, i gestionant íntegrament tot el procés (tala, gestió de residus i neteja de l’espai) per tal de solucionar aquest problema al nostre client.

Treballs forestals en finques, boscos i parcel·les

Nus Solucions per tal de protegir, mantenir i gaudir dels boscos realitza els següents serveis:

 • Desbrossament i estassades del sotabosc.
 • Obertura i manteniment de camins.
 • Obertura i manteniment de franges de protecció contra incendis.
 • Aprofitament i explotacions forestals (Alzinars, Rouredes, Fagedes…)
 • Tallades selectives d’espècies.
 • Manteniment de línies elèctriques.
 • Manteniment i neteja de Talussos.
més informació

L’aprofitament i l’explotació del bosc és tan antiga com l’ésser humà. En un principi, els motius de l’explotació dels boscos eren pràcticament de subsistència: aliments, llenya i materials de construcció, però amb el pas del temps l’explotació ha passat a ser una activitat forestal que, encara que important, no és ben coneguda per la societat.

Encara que els boscos poden ser naturals o plantacions d’arbres, les activitats necessàries per la seva explotació en tots dos casos comprenen: establir, repoblar, gestionar i protegir els boscos, i aprofitar els seus productes. Totes aquestes activitats s’engloben en tres parts diferenciades: plantació, manteniment i aprofitament.

Altres Serveis

Altres serveis que et poden interessar:

 • Plantació d’arbres.
 • Venda de llenya.
 • Assessorament i manteniment d’arbrat.

CONTACTA’NS

Nus Solucions – Agustí López
Comarca de la Garrotxa (Girona)
Contacte: +34 669 28 89 26
info@nus-solucions.com
Horari d’atenció:
de 8h-20h de dilluns a divendres.