Els treballs verticals resulten molt més econòmics, i és que al no necessitar muntar una bastida, el preu final del projecte es redueix notablement. Això, en un moment en el qual la majoria de persones estan passant per dificultats econòmiques, es mostra com un factor fonamental.

Els treballs verticals també ofereixen més rapidesa, i permeten finalitzar el treball en un temps menor. Aquest factor és clau, ja que una de les principals preocupacions que sorgeixen en pressupostar serveis, es el temps de durada de la feina. S’han acabat les esperes i el cost extra per al muntatge i el desmuntatge de les bastides.

Però la rapidesa i el preu no són els únics factors a tenir en compte, ja que la seguretat també és un aspecte molt important, i els treballs sense bastides t’ofereixen la màxima seguretat, tant als operaris com als habitants dels habitatges. Doncs les bastides es mostren com un lloc ideal perquè qualsevol persona pugui colar-se en un habitatge aliè. Al no existir les bastides, no tenen cap lloc pel qual accedir. D’altra banda, els sistemes de seguretat instal·lats pels treballs en suspensió en corda d’un operari, són molt més segurs ja que en tot moment es treballa amb dos/tres punts fixes d’ancoratge personal.

En definitiva, es tracta d’una alternativa que a més, ofereix moltes més comoditats, ja que mentre es treballa, l’edifici pot continuar amb la seva activitat diària amb total normalitat al no haver de conviure amb una enorme estructura metàl·lica a la façana.