La grimpa d’arbres és una pràctica que requereix una combinació de coneixements, agilitat física, sentit comú i experiència.

Alguns grimpadors d’arbres
han rebut capacitació oficial en escoles professionals
o tècniques, on han estudiat identificació i
anatomia dels arbres, grimpa i seguretat. Uns altres han
après l’ofici “a cops”. La majoria ha adquirit experiència pràctica sobre l’ús de l’equip, procediments de seguretat i destreses sobre la cura dels arbres.
Encara que el coneixement és un component
molt important en la preparació d’un bon grimpador,
no pot substituir a l’experiència. La majoria dels
grimpadors van començar com a treballadors en terra,
aprenent els procediments de seguretat, l’ús i
manteniment de l’equip i el maneig de les cordes.
Els grimpadors han de ser capaços de fer tot
el treball dels treballadors en terra i molt més.
Han de ser competents en les tècniques de poda, cablejat i cordatje i reconèixer els riscos en els arbres. Un bon grimpador sap les característiques dels diferents tipus d’arbres, com la resistència de la fusta i els angles d’unió de les branques.
Un bon grimpador ha d’estar en bones condicions
físiques per treballar en els arbres. És important
que tingui força a la regió superior del seu cos, ja
que podria ser necessari que aguanti el seu propi pes en grimpar l’arbre. L’agilitat, el vigor i la resistència es
posen a prova constantment durant un dia de treball
rutinari.
Potser l’atribut més important d’un grimpador
reeixit és un estat mental saludable i positiu. La
grimpa d’arbres pot ser una professió perillosa i de vegades
atemoritzant. El grimpador ha de concentrar-se
en la tasca que està realitzant i recordar els procediments de seguretat tot el temps. Un grimpador que no estigui prestant tota la seva atenció pot posar en perill a la resta de l’equip. En cap cas s’ha de treballar sota la influència d’alcohol o drogues.